Leerproblemen 

 

Testen 
Diagnose
Oefenen

Wat is leren eigenlijk?

 

Bij leren breng je iets tot stand. Je neemt dingen waar, verwerkt dit en zo nodig gebruik je die informatie om jezelf te ontwikkelen. 

Je geeft betekenis aan informatie. Leren doe je overal en de hele tijd. Je gebruikt hiervoor al je zintuigen, je hoofd en je lijf. Leerproblemen ontstaan wanneer er een verstoring optreedt in deze ontwikkeling. 

 

 

Uw kind wordt eerst getest met behulp van een onderwijskundig onderzoek, om de leervoorkeur en leerproblemen in kaart te brengen.

Aan de hand van de testresultaten stellen we een diagnose. Hiermee kunnen we de deelproblemen in kaart brengen en behandelen.

De behandeling bestaat uit diverse oefeningen:

- Op papier

- In beweging (hindernissen, trampoline)

- Op het paard

Sommige leerproblemen ontstaan doordat kinderen minder goed zien. De linker- en rechter hersenhelft werken niet goed samen door veelvuldig gebruik van beeldschermen. Een visuele disfunctie uit zich in hoofdpijn, evenwicht stoornis of soms duizeligheid.

Klik binnen het menu Leerproblemen op:

Rekenen
Lezen 
Spelling

voor meer informatie.

 

Neem contact met mij op voor informatie en aanmelding!